Western Union International Bank GmbH

Maderstrasse 1 A-1040 Dunaj www.westernunionbank.at

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 1. zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev
  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
  • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2007/64/ES
  • 7b. s tujo valuto
  • 7c. s finančnimi standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami
  • 11. upravljanje premoženja in svetovanje
  • M. storitve povezane s finančnimi instrumenti po določilih Direktive 2004/39/ES (MiFID)