O nas

Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije. Ustanovljena je bila s sprejetjem Zakona o Banki Slovenije 25. junija 1991. Je pravna oseba javnega prava, ki samostojno razpolaga z lastnim premoženjem. Banka Slovenije je v izključni državni lasti s finančno in upravljalsko avtonomijo. Računovodske izkaze Banke Slovenije revidira neodvisni mednarodni revizor.

Banka Slovenije ter člani njenih organov odločanja so neodvisni in pri opravljanju svojih nalog po Zakonu o Banki Slovenije niso vezani na sklepe, stališča in navodila državnih ali katerihkoli organov, niti se ne smejo nanje obračati po navodila ali usmeritve.

Banka Slovenije je od 1. maja 2004, ko je Republika Slovenija postala članica Evropske unije, del Evropskega sistema centralnih bank (ESCB). Od 1. januarja 2007, ko je Republika Slovenije uvedla evro, pa je Banka Slovenije del Evrosistema, na katerega je bila hkrati prenesena pristojnost za vodenje denarne politike.

Z dnem uvedbe evra kot valute Republike Slovenije se pri uresničevanju nalog Banke Slovenije v celoti upoštevajo določila Statuta Evropskega sistema centralnih bank in ECB.

Banka Slovenije kot članica Evrosistema skladno s Pogodbo o delovanju Evropske unije in Statutom ESCB in ECB opravlja naslednje naloge:

  • izvaja skupno denarno politiko Evrosistema,
  • upravlja uradne devizne rezerve,
  • skrbi za nemoteno delovanje plačilnih sistemov in
  • izdaja evrobankovce.

Banka Slovenije opravlja tudi druge zakonsko določene naloge, med drugim:

  • nadzira banke in sodeluje pri ohranjanju finančne stabilnosti;
  • upravlja osrednjo nacionalno zbirko podatkov o zadolženosti fizičnih oseb in poslovnih subjektov - Centralni kreditni register;
  • skrbi za varnost depozitov in reševanje bank;
  • skrbi za oskrbo območja Republike Slovenije z gotovino;
  • vodi račune ter opravlja plačilni promet za Republiko Slovenijo, državne organe in osebe javnega prava ter banke;
  • zbira, obdeluje in izkazuje statistične podatke, ki so pomembni za delovanje denarnega in finančnega sistema.

Izsek opravljenih nalog Banke Slovenije v letu 2016:

V skladu s 50. in 50.a členom Zakona o Banki Slovenije se v proračun Republike Slovenije nameni vsaj 25% presežka Banke Slovenije, preostanek pa gre v splošne rezerve Banke Slovenije.

Tabela: Vplačila Banke Slovenije v proračun Republike Slovenije (v mio EUR)

Leto

Presežek Banke Slovenije

Zakonska obveza nakazila v proračun RS

Presežek, nakazan v proračun RS

2012131,933,0108,9
201350,412,646,8
201474,818,760,0
201554,013,540,5
201657,314,343,0
   

            Skupaj: 299,2