Konference in seminarji

BS seminar Ukrepi politik makroprevidnostne narave v Evropi 1995 - 2014

Ljubljana, 17. april 2018

Seminar bo predstavila dr. Katarzyna Budnik, ECB.


Mednarodna konferenca o okvirih nagnjenosti k prevzemanju tveganj v bankah

Ljubljana, 10. april 2018

Konferenca poteka v organizaciji Banke Slovenije, Evropske komisije in Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD).

Program

Fotogalerija


BS|EF seminar Inflacijska pričakovanja na trgih območja evra

Ljubljana, 22. marec 2018

Seminar bo predstavila dr. Maria Eva Ortega Eslava, Banco de España. Seminar skupaj organizirata Banka Slovenije in Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Povezavi na seminar:

Euro area inflation expectations

THE EVOLUTION OF INFLATION EXPECTATIONS IN EURO AREA MARKETS

Vabilo


BS|EF seminar Likvidnostno tveganje in pravni okvir finančne stabilnosti

Ljubljana, 14. februar 2018

Seminar je predstavil dr. Parul Pichler, OeNB in Univerza na Dunaju. Seminar sta skupaj organizirali Banka Slovenije in Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Povezava na seminar


Konferenca Izzivi dokončanja bančne unije / Conference on Completing the Banking Union

Ljubljana, 14. 2. 2018

Konferenco sta soorganizirala Banka Slovenije in Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji.

Program

Predstavitve:

 

Foto galerija

 

 


Mednarodna konferenca Nov naložbeni zagon / International Conference Unlocking the Investment Potential

Ljubljana, 16. november 2017

Konferenco so skupaj organizirali Banka Slovenije, Evropska investicijska banka in Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji.


3. mednarodna konferenca European Central Bank Network (ECBN)

Ljubljana, 14. in 15. september 2017
3rd Policy Research Conference of the European Central Bank Network: Evaluating the Effectiveness of Macroprudential Policies.
European Central Bank Network (ECBN) je skupni projekt Banke Slovenije in Centre for Economic Policy Research (CEPR)

 


2. mednarodna konferenca European Central Bank Network (ECBN)

Ljubljana, 29. in 30. september 2016
2nd Policy Research Conference of the European Central Bank Network: Macroprudental Instruments and Financial Cycles.
European Central Bank Network (ECBN) je skupni projekt Banke Slovenije in Centre for Economic Policy Research (CEPR)

 


BoS – IMF High Level Seminar on Rethinking Monetary – Fiscal Policy Coordination

Organizacija: Banka Slovenije - IMF
Portorož, 19.- 20. maj 2016


1. mednarodna konferenca European Central Bank Network (ECBN)

Ljubljana, 1. in 2. oktober 2015

1st Policy Research Conference of the European Central Bank Network.
European Central Bank Network (ECBN) je skupni projekt Banke Slovenije in Centre for Economic Policy Research (CEPR)


Izzivi prestrukturiranja in financiranja malih in srednje velikih podjetij

Organizacija: Banka Slovenije in Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Ljubljana, 23. septembra 2015


Preiskovanje, pregon in sojenje primerov finančnega kriminala v finančnih institucijah

Organizacija: Banka Slovenije in World Bank Group
Ljubljana, 15. septembra 2015


Delavnica Spodbujanje posojanja: vloga listinjenja, garantiranih in drugih instrumentov za razbremenitev kapitala

Organizacija: Banka Slovenije in Evropska investicijska banka
Ljubljana, 5. februar 2015

 


Seminar MDS in Banke Slovenije o oživljanju rasti posojil v gospodarstvih srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope

Portorož, 25. in 26. september 2014
Organizacija: Mednarodni denarni sklad (MDS) in Banka Slovenije

Koristno