Tehnično centralnobančno sodelovanje

Strokovnjaki Banke Slovenije sodelujejo v programih tehnične pomoči drugim centralnim bankam in nadzornim institucijam. Večinoma Banka Slovenije nudi pomoč centralnim bankam držav iz bližnje regije (Zahodni Balkan) v obliki študijskih obiskov, delavnic, seminarjev ali strokovnih misij. Na ta način si centralne banke izmenjujejo strokovno znanje in najboljše prakse ter krepijo zmogljivosti.