Nagrade Banke Slovenije

Banka Slovenije že od leta 1992 podeljuje nagrade študentom slovenskih univerz za najboljša magistrska in doktorska dela (prejšnja leta tudi diplomska dela) s finančnega področja. Nagrado je skupno prejelo že 272 nagrajencev.

Leta 2017 je na razpis prispelo dvanajst nalog. Komisija Banke Slovenije za raziskovalno delo, ki jo je vodil viceguverner dr. Primož Dolenc, je sklenila, da nagrade podeli za naslednjih pet nalog*:

  • Nagrado za magistrsko nalogo je prejel Primož Knavs. Naloga z naslovom Spreminjanje poslovnih modelov slovenskih bank je nastala pod mentorstvom prof. dr. Marka Košaka na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.
  • Nagrado za magistrsko nalogo je prejel Aljoša Ortl. Naloga z naslovom Practical aspects of developing and validating corporate probability of default model and the use of machine learning / Praktični vidik razvoja in validacije modela verjetnosti stečaja podjetja za gospodarske družbe in uporaba stojnega učenja je nastala pod mentorstvom red. prof. Igorja Mastena na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.
  • Nagrado za magistrsko nalogo je prejela Živa Petkovšek. Naloga z naslovom Pitebergov model vrednotenja OTC izvedenih finančnih instrumentov ob prisotnosti CSA sporazuma je nastala pod mentorstvom izr. prof. dr. Janeza Bernika na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.
  • Nagrado za magistrsko nalogo je prejela Nika Sosič. Naloga Vpliv deviznega tečaja na domače cene na primeru Slovenije: analiza VAR modela s spremenljivimi parametri je nastala pod mentorstvom red. prof. Igorja Mastena na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.
  • Nagrado za doktorsko nalogo je prejel Matej Jovan. Naloga Ocenjevanje verjetnosti neplačila podjetij z Mertonovim (1974) modelom in modelom ogroženosti v diskretnem času je nastala pod mentorstvom izr. prof. dr. Aleša Ahčana na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Več o podelitvi 17. 10. 2017: Sporočilo za javnost

*naloge bodo objavljena naknadno.

 

Nagrajene naloge

2016

2015


2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005