Organizacija

V Banki Slovenije sta organa odločanja guverner in Svet Banke Slovenije. Svet Banke Slovenije sestavlja pet članov, to so guverner in štirje viceguvernerji. Guverner je predsednik Sveta Banke Slovenije. Člane Sveta Banke Slovenije imenuje Državni zbor za šest let na predlog predsednika Republike Slovenije in so lahko ponovno imenovani.

Svet Banke Slovenije

Od leve: dr. Primož Dolenc, mag. Irena Vodopivec Jean, Boštjan Jazbec, mag. Jožef Bradeško, mag. Marko Bošnjak

dr. Boštjan Jazbec, guvernerUradni list RS št. 29/2013
Mandat: 17. 7. 2013 – 17. 7. 2019
Življenjepis
dr. Primož Dolenc, viceguverner - namestnik guvernerjaUradni list RS št. 6/2016
Mandat: 6. 4. 2016 – 5. 4. 2022
Življenjepis
mag. Irena Vodopivec Jean, viceguvernerkaUradni list RS št. 69/2015
Mandat: 7. 10. 2015 – 6. 10. 2021
Življenjepis
mag. Marko Bošnjak, viceguvernerUradni list RS št. 6/2016
Mandat: 5. 3. 2016 – 4. 3. 2022
Življenjepis
mag. Jožef Bradeško, viceguverner

Uradni list RS št. 80/2016

Mandat: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2023

Življenjepis

 

Vodstvo Banke Slovenije

guverner:

dr. Boštjan Jazbec

viceguverner - namestnik guvernerja:

dr. Primož Dolenc

viceguvernerka:

mag. Irena Vodopivec Jean

viceguverner:

mag. Marko Bošnjak

viceguverner:

mag. Jožef Bradeško

glavni ekonomist:

prof. dr. Martin Wagner

izvršni direktor:

Janko Tratnik

izvršni direktor:

mag. Miha Kristl

izvršni direktor:

Andraž Južnič

vodja razvoja poslovanja:

Branko Babič

vodja Kabineta guvernerja:

Polona Flerin

pooblaščenec za skladnost poslovanja:Mojca Trstenjak

 

 

Služba za reševanje

direktor službe:

mag. Peter Kupljen

 

Služba za odnose z javnostmi

direktorica službe:

Bojana Leskovar

 

Centralni kreditni register

direktorica službe:

Hermina Govekar Vičič

 

Služba za mednarodne odnose

direktorica službe:

mag. Eva Ribič

 

Nadzor bančnega poslovanja

direktor oddelka:

Matej Krumberger

namestnik direktorja:

Tomaž Čemažar

pomočnik direktorja:

Miha Fila

pomočnica direktorja:

mag. Mateja Kovač

 

Sistemski nadzor in regulativa

direktorica oddelka:

Damjana Iglič

pomočnica direktorice:

mag. Saša Rubin

 

Analitsko raziskovalni center

direktorica oddelka:

dr. Arjana Brezigar Masten

namestnik direktorice:

Feliks Cimperman

pomočnik direktorice:Luka Žakelj

 

Finančna stabilnost in makrobonitetna politika

direktor oddelka:

mag. Tomaž Košak

namestnica direktorja:

Vida Bukatarević

 

Finančna statistika

direktor oddelka:

Matjaž Noč

namestnik direktorja:

Dušan Murn

pomočnik direktorja:

mag. Tomo Narat

pomočnik direktorja:

mag. Uroš Geršak

 

Bančne operacije

direktorica:mag. Katja Koren

namestnica direktorice:

mag. Alenka Snoj

namestnik direktorice:

Aleš Bradač

 

Plačilni in poravnalni sistemi

direktor oddelka:

mag. Simon Boštjan Anko

namestnica direktorja:

Anja Rijavec Uršej

 

Gotovinsko poslovanje

direktor oddelka:

mag. Gregor Miklavčič

namestnik direktorja:

Marjan Ferkolj

pomočnik direktorja:

Tilen Prosen

 

Pravni oddelek

direktor oddelka:

Jurij Žitko

 

Notranja revizija

direktor oddelka:

mag. Primož Marinšek

 

Informacijska tehnologija

direktor oddelka:

Jože Kranjc

pomočnica direktorja:

mag. Mirjana Grujić

pomočnik direktorja:

mag. Damjan Novak

 

Notranje finance in kontroling

direktor oddelka:

Luka Kocina, mag.

pomočnica direktorja:

mag. Tanja Možek

 

Organizacija in kadri

direktorica:mag. Polona Smonig Domevščik

namestnik direktorice:

dr. Alen Mitrović

 

Uprava hiše

direktor oddelka:

dr. Adnan Mujagić

namestnica direktorja:

Mirjana Prelić

pomočnik direktorja:

Robert Kožuh

 

Organigram Banke Slovenije

Nekdanji guvernerji Banke Slovenije