Plačilni sistem Moneta

Plačilni sistem Moneta je plačilni sistem, v okviru katerega se izvajata obračun in poravnava denarnih terjatev in obveznosti na osnovi prometa iz naslova plačevanja z uporabo plačilnega instrumenta Moneta na plačilnih mestih, in sicer za transakcije, pri katerih sta tako izdajatelj kot pridobitelj (sklenitelj pogodbe s trgovcem) člana plačilne sheme Moneta in s tem hkrati tudi udeleženca Plačilnega sistema Moneta. Upravlja ga Nova Kreditna banka Maribor d. d.

Obračun in poravnavo terjatev in obveznosti v Plačilnem sistemu Moneta izvaja Nova Kreditna banka Maribor d. d. enkrat dnevno. Pri tem se poravnava izvede enkrat dnevno preko računov udeležencev plačilnega sistema pri Novi Kreditni banki Maribor d. d.