SIMP-PS

SIMP-PS je plačilni sistem v okviru katerega se izvajata obračun in poravnava denarnih terjatev in obveznosti udeležencev iz naslova domačih kreditnih plačil in direktnih obremenitev. Upravlja ga družba Bankart d. o. o.

Obračun denarnih terjatev in obveznosti izvaja družba Bankart d. o. o, medtem ko poravnavo denarnih terjatev in obveznosti izvaja Banka Slovenije osemkrat dnevno (šestkrat za kreditna plačila in dvakrat za direktne obremenitve) na poravnalnih računih udeležencev v plačilnem sistemu TARGET2-Slovenija.