Pregled in analiza nadomestil

Banka Slovenije javno objavlja podatke o nadomestilih, ki jih ponudniki plačilnih storitev zaračunavajo za opravljanje plačilnih storitev in z njimi povezane dodatne in pomožne storitve na območju Republike Slovenije. Nadomestila so ponudniki plačilnih storitev dolžni poročati Banki Slovenije v skladu s Sklepom o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev in Navodilom za izvajanje Sklepa o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev.  Namen spremljanja in javne objave nadomestil je zagotoviti preglednost in enotnost pri informiranju uporabnikov o veljavnih nadomestilih. Banka Slovenije v okviru spremljanja učinkovitosti izvajanja plačilnih storitev na podlagi nadomestil pripravlja analize s področja plačilnih storitev in politike nadomestil bank in hranilnic.

Analize so na voljo v rubriki Publikacije: Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve