Poročanje monetarnih finančnih institucij

Kdo:

Monetarne finančne institucije (razen skladov denarnega trga)

 

Do kdaj:

  • redna mesečna poročila BS1S, BDOG in BS1V  - 10. delovni dan v mesecu
  • redno četrtletno poročilo BS1K v letu 2018: za 31. december 2017 do 12. februarja, za 31. marec  do 14. maja, za 30. junij do 13. avgusta, za 30. september do 12. novembra
 

Zakoni, sklepi in predpisi

Predpisi Banke Slovenije

Predpisi Evropske centralne banke

 

Navodila

- Končni osnutek Navodila za poročanje od 01. 09. 2018 dalje

- V uporabi od 01.01.2018

* Priloga 1 in Priloga 3 Navodila za izvajanje sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij vključujeta popravke z dne 15.01.2018. Čistopis obeh prilog bo objavljen ob prvi spremembi navodila.

Vprašanja in odgovori (zadnja sprememba: 02.02.2018)

- V uporabi od 01.02.2017 do 31.12.2017

- Veljavno od 01.09.2016 do 31.01.2017

- Veljavnost od 01.11.2015 do 31.08.2016

- Veljavnost od 01.12.2014 do 31.10.2015:

* Pri šifrantu 100. Vrsta restrukturiranja se poročajo šifre napisane z malimi tiskanimi črkami in ne z velikimi tiskanimi črtami (razen šifra N ostane velika tiskana) ter v drugem odstavku je pravilna kombinacija poročanja več vrst restrukturiranja "abc" in ne "123", kot je pomotoma objavljeno. Napaka bo odpravljena pri naslednji spremembi navodila.

- Veljavnost od 01.01.2014 do 31.10.2015:

- Veljavnost od 01.11.2012 do 31.10.2015:

* Na strani 124 se spremeni povezava na seznam CCP držav EU, in sicer: http://mifiddatabase.esma.europa.eu/Index.aspx?sectionlinks_id=24&language=0&pageName=CENTRAL_COUNTERPARTIES_Display&subsection_id=0.

-  Veljavnost od 06.03.2012 do 31.10.2012:

- Veljavnost od 01.12.2011 do 31.10.2012:

- Veljavnost od 1.12.2010 do 30.11.2011:

-  Veljavnost od 1.6.2010 do 30.11.2010:

 

Predpisi za obdobje do 31. maja 2010

 

Kontaktne osebe po bankah

Matična številka Poročevalec Kontaktna oseba v rednem poročanju
1319175000 Addiko bank d.d. Marija Špolar
2013649000 BKS BANK AG, Bančna podružnica Vesna Nuždić
2211254000 Banka Sparkasse d.d. Vesna Nuždić
2253763000 RCI Banque Societe Anonyme, podr Mojca Sfiligoj
5026024000 Abanka d.d. Marija Špolar
5026237000 SKB banka d.d. Mojca Sfiligoj
5092221000 Banka Intesa Sanpaolo d.d. Mojca Sfiligoj
5103061000 Gorenjska banka d.d., Kranj Marija Špolar
5214246000 Primorska hranilnica d.d. Vesna Nuždić
5349907000 DBS d.d. Ljubljana Marija Špolar
5446546000 UniCredit Banka Slovenija d.d. Vesna Nuždić
5448557000 Delavska hranilnica d.d. Vesna Nuždić
5496527000 Sberbank banka d.d. Mojca Sfiligoj
5624908000 Hranilnica LON d.d. Kranj Mojca Sfiligoj
5665493000 SID banka d.d., Ljubljana Mojca Sfiligoj
5860571000 Nova LB d.d. Ljubljana Marija Špolar
5860580000 Nova Kreditna banka Maribor d.d. Marija Špolar
6367798000 Brüll Kallmus Bank AG, Vesna Nuždić
6853633000

MBILLS d.o.o.

Mojca Sfiligoj

Opomba: V primeru odsotnosti osebe, ki je zadolžena za posamezno banko, lahko pokličete ostale kontaktne osebe.

 

Pišite nam

Ime e-mail telefon
Alenka Šteblaj  alenka.steblaj@bsi.si 01 471 93 82
Renata Progar Zupan renata.progar@bsi.si 01 471 93 04
Franc Otoničar franc.otonicar@bsi.si 01 471 94 07
Marija Špolar marija.spolar@bsi.si 01 471 93 03
Mojca Sfiligoj mojca.sfiligoj@bsi.si 01 471 93 70
Tine Janžek tine.janzek@bsi.si 01 471 93 56
Vesna Nuždić vesna.nuzdic@bsi.si 01 471 93 10