Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji

Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji

Banka Slovenije dvakrat letno, junija in decembra, poda svojo napoved makroekonomskih gibanj v Sloveniji za naslednja tri leta. Gre za napovedi gibanja BDP in njegove strukture po izdatkovni metodi, inflacije in brezposelnosti. V publikaciji so zbrane tudi projekcije slovenskega BDP in inflacije drugih institucij (UMAR, EIPF, Evropska komisija, MDS idr.).

Napovedi izhajajo kot ločena publikacija od junija 2016, pred tem so bile projekcije vključene v publikacijo Gospodarska in finančna gibanja s projekcijami.

19.12.2017 Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji, december 2017
13.06.2017 Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji, junij 2017
14.12.2016 Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji, december 2016
07.06.2016 Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji, junij 2016