Letno poročilo Sklada za jamstvo vlog

Letno poročilo Sklada za jamstvo vlog

Banka Slovenije je konec leta 2016 na podlagi Zakona o sistemu jamstva za vloge - ZSJV vzpostavila poseben sklad za jamstvo vlog. Upravljanje sklada in revidirani računovodski izkazi so predstavljeni v Letnem poročilu

04.05.2017 Revidirano letno poročilo Sklada za jamstvo vlog za leto 2016