Publikacije ECB/EU

Ekonomski

Ekonomski bilten

Ekonomski bilten je publikacija ECB, prevedena v slovenski jezik. Vsebuje povzetek ključnih gospodarskih in ekonomskih gibanj v evrskem območju. Ločeni so predstavljeni tudi izbrani Prispevki iz biltena ECB.

Preberi več
Letno

Letno poročilo ECB

Letno poročilo Evropske centralne banke (v slovenskem jeziku).

Preberi več
Letno

Letno poročilo EMN

Predstavljena so letna poročila Enotnega mehanizma nadzora (EMN), s katerim je ECB 4. novembra 2014 prevzela odgovornost za nadzor nad bančnim sektorjem evrskega območja.

Preberi več
Letno

Letno poročilo ESRB

Predstavljena so letna poročila Evropskega odbora za sistemska tveganja – ESRB, ki je bil ustanovljen decembra 2010 kot neodvisen organ Evropske unije (EU), pristojen za makrobonitetni nadzor finančnega sistema.

Preberi več
Konvergenčno

Konvergenčno poročilo

Prikazana so poročila ECB (slovenski prevod) o napredku, ki so ga države članice dosegle pri izpolnjevanju svojih obveznosti kot članice Ekonomske in monetarne unije.

Preberi več