Rezultati anket

V rubriki so predstavljeni izsledki dveh rednih letnih analiz/anket, ki ju izvaja Banka Slovenije.

Raziskava

Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja

V letni publikaciji Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja so predstavljeni rezultati raziskave o mnenju podjetij o financiranju v Sloveniji od leta 2011.

Preberi več
Analiza

Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve

Banka Slovenije že od leta 2009 letno pripravlja analize, povezane s spremembami nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve ter izračunava stroške košaric plačilnih storitev. Banka Slovenije skozi leta pri izračunih uporablja enak metodološki pristop, zato je mogoča tudi medčasovna primerjava povprečnih nadomestil ob koncu posameznih let.

Preberi več