Povprečne efektivne obrestne mere potrošniških kreditov

POVPREČNE EFEKTIVNE OBRESTNE MERE iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017

Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic, izračunane na način iz  26. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16), so v obdobju od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 znašale:

 

Potrošniški kredit (glede na ročnost in znesek)

Povprečna efektivna obrestna mera (v %)*

do 6 mesecev

in do 1.000 EUR

47,9

do 12 mesecev

in do 2.000 EUR

19,1

do 36 mesecev

in do 4.000 EUR

12,5

do 10 let

in do 20.000 EUR

7,8

* Valuta kredita EUR