Koledar objav

Kategorija podatkov April 2018 Maj 2018 Junij 2018 Julij 2018
REALNI SEKTOR        
Nacionalni računi   31. (za 1. kvartal 2018)    
Indeks industrijske proizvodnje 10. (za februar 2018) 10. (za marec 2018) 08. (za april 2018) 10. (za maj 2018)
Poslovne tendence: Kazalec zaupanja 24. (za april 2018) 25. (za maj 2018) 22. (za junij 2018) 25. (za julij 2018)
Trg delovne sile: Zaposlenost   29. (za 1. kvartal 2018)    
Trg delovne sile: Brezposelnost   29. (za 1. kvartal 2018)    
Trg delovne sile: Plače 16. (za februar 2018) 15. (za marec 2018) 15. (za april 2018) 16. (za maj 2018)
Kazalci cen: Indeks cen življenjskih potrebščin 30. (za april 2018) 31. (za maj 2018) 29. (za junij 2018) 31. (za julij 2018)
Kazalci cen: Indeks cen ind. izdelkov pri proizvajalcih 20. (za marec 2018) 21. (za april 2018) 21. (za maj 2018) 20. (za junij 2018)
FISKALNI SEKTOR        
Bilance širšega vladnega sektorja 26. (za 2017)      
Državni proračun 26. (za marec 2018) najkasneje 31. (za april 2018) najkasneje 29. (za maj 2018) najkasneje 31. (za junij 2018)
Dolg države        
Dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna 26. (za marec 2018) najkasneje 31. (za april 2018) najkasneje 29. (za maj 2018) najkasneje 31. (za junij 2018)
Skupaj poroštva     najkasneje 29. (za 1. kvartal 2018)  
FINANČNI SEKTOR        
Analitični računi bančnega sektorja (Konsolidirana bilanca denarnega sistema) 30. (za marec 2018) najkasneje 31. (za april 2018) najkasneje 29. (za maj 2018) najkasneje 31. (za junij 2018)
Analitični računi centralne banke (Bilanca Banke Slovenije) 13. (za marec 2018) najkasneje 14. (za april 2018) najkasneje 14. (za maj 2018) najkasneje 13. (za junij 2018)
Obrestne mere 1 13. (za marec 2018) najkasneje 14. (za april 2018) najkasneje 14. (za maj 2018) najkasneje 13. (za junij 2018)
Indikatorji finančne stabilnosti     najkasneje 29. (za 1. kvartal 2018)  
Ljubljanska borza: Slovenski blue chip indeks (SBI TOP) 06. (za marec 2018) najkasneje 14. (za april 2018) najkasneje 14. (za maj 2018) najkasneje 13. (za junij 2018)
ZUNANJI SEKTOR        
Plačilna bilanca 13. (za februar 2018) najkasneje 31. (za marec 2018) najkasneje 29. (za april 2018) najkasneje 31. (za maj 2018)
Mednarodne rezerve 06. (za marec 2018) najkasneje 07. (za april 2018) najkasneje 07. (za maj 2018) najkasneje 06. (za junij 2018)
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost 13. (za marec 2018) najkasneje 31. (za april 2018) najkasneje 29. (za maj 2018) najkasneje 31. (za junij 2018)
Zunanja trgovina 09. (za februar 2018) 10. (za marec 2018) 08. (za april 2018) 10. (za maj 2018)
Prikaz stanja mednarodnih naložb     najkasneje 29. (za 1. kvartal 2018)  
Zunanji dolg 13. (za februar 2018) najkasneje 31. (za marec 2018) najkasneje 29. (za april 2018) najkasneje 31. (za maj 2018)
Devizni tečaji 2        
Dodatek        
Prebivalstvo 25 (za 4. kvartal 2017)     26 (za 1. kvartal 2018)

Opombe:

* Obdobje na katero se podatek nanaša, je v oklepaju.

** Zaradi sprememb uteži bodo podatki za januar 2017 objavljeni v februarju 2017.

1 Banka Slovenije in Ministrstvo za finance objavljata podatke o obrestnih merah ločeno. Podatki o reprezentativni obrestni meri BS na denarnem trgu in obrestnih merah na medbančnem denarnem trgu so objavljeni ob vsaki spremembi.

2 Podatki so objavljeni dnevno na spletnih straneh Banke Slovenije na dnevni tečajnici in v Arhivu finančnih podatkov.

Bilten Banke Slovenije je objavljen na spletnih straneh Banke Slovenije v poglavju Publikacije.

Vsi datumi so pričakovani datumi objav in se lahko spremenijo

Dodatne informacije so na voljo pri osebi iz Seznama kontaktnih oseb Finančne statistike.