Raziskava HFCS

Namen raziskave

 

Raziskavo o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev (Household Finance and Consumption Survey - v nadaljevanju HFCS) izvajajo vse države evro območja. Do zdaj je bila raziskava v Sloveniji izvedena dvakrat, in sicer leta 2010 in leta 2014. V letu 2017 poteka tretji val raziskav.

Zbrani podatki se uporabljajo za raziskovanje in analize kot podpora denarni politiki pri odločanju v Evropski centralni banki in kot podpora centralnim bankam v Ekonomski in monetarni uniji za zagotavljanje finančne stabilnosti ter tako v korist vsem prebivalcem evro območja.

Za raziskavo HFCS v Sloveniji je odgovorna Banke Slovenije, ki je del evropskega sistema centralnih bank.

Leta 2010 in 2014 jo je v njenem imenu izvedlo podjetje VALICON d.o.o.

Leta 2017 je raziskavo izvedel Ipsos d.o.o.