Zagotavljanje zaupnosti podatkov

Glavni uporabniki rezultatov so Banka Slovenije, Evropska centralna banka, Centralne banke Ekonomske in monetarne unije ter raziskovalni inštituti in raziskovalci.

Uporaba podatkov, ki so nam zaupani, so strogo kontrolirana. Samo nekaj skrbno izbranih ljudi zaposlenih v Banki Slovenije, Evropski centralni banki in centralnih bankah Evro sistema ima dostop do podatkov za pripravo statistik in podatkov za raziskovalne namene. Rezultati so objavljeni v agregatni obliki oz. samo na način, ki ne dopušča možnosti prepoznati posameznega gospodinjstva ali člana gospodinjstva.

Kot že omenjeno, so zbrani podatki lahko posredovani tudi določenim priznanim raziskovalcem ob posebnem dovoljenju Banke Slovenije samo za namene znanstveno nekomercialnega raziskovanja pod določenimi strogimi pogoji in s časovno omejitvijo uporabe podatkov. Taki raziskovalci so lahko npr. fakultete, statistični uradi in druge podobne zaupanja vredne institucije.

Če bi se pri odobritvi dostopa za zunanje raziskovalce izkazalo, da določeni podatki brez osebnih identifikatorjev (ime, naslov) še vedno omogočajo identifikacijo posameznika, bodo takšni podatki odstranjeni oz. prirejeni, da se to onemogoči.

Vsi odgovori na anketna vprašanja so obravnavani kot strogo zaupni (upoštevajoč slovensko in evropsko pravo). Po končani fazi zbiranja podatkov so imena in naslovi izločeni iz baze podatkov, ki so nam zaupani med anketo. Podatki se hranijo na Banki Slovenije in Evropski centralni banki toliko časa, kot bo to smiselno za namene projekta HFCS, v katerem Slovenija predstavlja del podatkov evro območja. Podatki so uporabljeni samo za zgodovinske, statistične in znanstvene namene.

Banka Slovenije je avgusta 2009 na podlagi certifikata po standardu za upravljanje varovanja informacij ISO/IEC 27001 za izkazano visoko raven zavarovanja osebnih podatkov pridobila posebno priznanje Informacijske pooblaščenke Republike Slovenije.

K varovanju zaupnosti vaših odgovorov je poleg Banke Slovenije pogodbeno zavezan izvajalec raziskave in vsi njegovi redni in pogodbeni sodelavci, ki so sodelovali v raziskavi. Moralno zavezo k varovanju zaupnosti in profesionalnosti izvedbe raziskave pa predstavlja tudi spoštovanje kodeksa marketinškega in javnomnenjskega raziskovanja organizacije ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) kateremu je zavezan izvajalec raziskave.

Več o tem: